Regulamin

Niniejszy Regulamin qspread.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z Serwisu qspread od dnia 24 lutego 2016 roku.

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://qspread.pl
 2. Operator – ANMAR ANNA KOMOLKA Wilkanowo ul. Kosowa 11A, 66-008 Świdnica, NIP 9291623703
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która skutecznie jest w stanie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Usługi Serwisu – obejmują czynności związane z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności możliwość korzystania przez Użytkowników z informacji zamieszczonych w Serwisie.
 5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie i dostępny pod adresem https://qspread.pl/regulamin/
 6. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 7. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet.
 8. Operator nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu.
 9. Informacje zawarte w Serwisie dostępne są anonimowo i Serwis nie wymaga podawania danych osobowych do ich odczytu.
 10. Operator Serwisu zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. W szczególności informacje publikowane w serwisie nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące rekomendację dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku (Dz. U. 2005r. nr 206, poz. 1715) i art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 94 z późn. zm.) Odpowiedzialność za podjęcie lub zaniechanie decyzji na podstawie serwisu qspread.pl ponosi jedynie Użytkownik.
 11. Prezentowane kursy walut w Serwisie qspread.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie mają charakter informacyjny i pobierane są z różnych stron internetowych.
 12. Operator nie gwarantuje dostępu do Serwisu w każdym momencie.
 13. Operator nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości serwisu, dokładności, poprawności czy przydatności uzyskanych informacji, szczególnie prezentowanych kursów walut pochodzących z zewnętrznych źródeł.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 15. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest pod adresem https://qspread.pl/regulamin/
 16. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania pod adresem https://qspread.pl/regulamin/. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją regulaminu.