/ PLN

Wybierz walutę
Odświeżenie za 240 sek.
Pamiętaj! Podajemy kursy średnie.

Najniższe i najwyższe zanotowane kursy waluty (EUR) w ostatnich 7 dniach*

4.2732 zł
najniższa cena sprzedaży:
4.3464 zł
najwyższacena sprzedaży:
0.0000 zł
najniższa cena kupna:
4.3072 zł
najwyższa cena kupna:

Wykresy średnie dla wszystkich kantorów kupna i sprzedaży waluty (EUR) w ostatnich 7 dniach*Sprzedaż


Kupno

Dzienny kurs średni kupna i sprzedaży waluty (EUR) kantorów internetowych*

/ PLN

Wybierz walutę