Co kryje się pod określeniem usługi Bhp? To bardzo istotne prace, którymi zajmuje się wiele firm, świadczą one także bardzo wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie ciągłego nadzoru Bezpieczeństwa pracy nad warunkami pracy, jako służba etatowa oraz zewnętrzna. Nic zaskakującego. Właściwie dlaczego?

Ponieważ kursy Bhp są przecież obowiązkowe do odbycia dla wszystkich pracowników, którzy właśnie rozpoczęli pracować na nowym stanowisku. Kursy Bhp LJM – usługi BHP dzielimy na 2 typy. Jakie rzeczywiście mamy rodzaje? To szkolenia tzw. wstępne obejmujące instruktaż ogólny a także instruktaż stanowiskowy a także kursy okresowe. Kursy te odbywają się w godzinach pracy a ponadto nie mogą trwać mniej niż trzy godzinki lekcyjne.

Nowozatrudniony zaznajamia się w ich trakcie z podstawowymi zasadami Bhp, czyli z bezpieczeństwem pracy a także higieną pracy. A mówiąc dokładniej z zasadami, jakie są powiązane z higienicznym oraz bezpiecznym wykonywaniem pracy. Nad przestrzeganiem zasad oraz przepisów Bhp w we wszystkich krajowych zakładach pracy czuwa, nikt inny, tylko PIP. Jeżeli jest mowa o wymienionym wyżej instruktażu stanowiskowym, to musi być on na pewno zrobiony, nim do swojej pracy zostanie dopuszczony pracownik, który został zatrudniony na danym stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym może być narażony na bardzo liczne niebezpieczeństwa. Dlatego tak istotne jest, ażeby dowiedział się, jakie istnieją metody ochrony siebie przed różnymi zagrożeniami. Najpierw objaśnia to na wstępnej rozmowie przełożony, a kolejno bardziej szczegółowo przedstawia to oraz omawia inne czynności wyznaczony do tego zadania instruktor. Punktem końcowym jest przeprowadzony test z przekazanych przez instruktorów uprzednio i poznanych wiadomości.

Instruktaż stanowiskowy musi być jednak powtórzony w pewnych sytuacjach, jeżeli na przykład na stanowisku pracy zostaną przeprowadzone zmiany techniczno-organizacyjne, a pośród nich także zmiana procesu technologicznego czy organizacja stanowisk pracy. UWAGA! Przeprowadzenie szkolenia Bezpieczeństwa pracy w zakresie instruktażu stanowiskowe a także ogólnego musi zostać potwierdzone przez danego pracownika na piśmie i dodatkowo zaznaczone w jego aktach osobowych. Oświadczenie takie musi zawierać imię oraz nazwisko danego pracownika oraz datę i miejsce odbycia takiego szkolenia, a także podpis. Są również organizowane szkolenia Bezpieczeństwa pracy zwane instruktażami okresowymi. Ich czas trwania jest zależny od generalnego programu – maksymalnie to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeśli określony pracownik okaże własne obowiązujące zaświadczenie, które potwierdza zaliczenie wymaganego kursu okresowego Bezpieczeństwa pracy w danym okresie u innego pracodawcy, ma szansę być wtedy zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego. To dość istotna informacja. Takie szkolenie może bez wątpienia obejmować pozostałą grupę miejsc pracy, jednak jego program powinien uwzględniać zakres, który jest potrzebny do dopuszczenia do pracy na zupełnie innym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *